Kolejny raz na stronie Kręgów Harcerstwa Starszego – zmiany. Przechodzimy na system WordPress, co mam nadzieję, zaowocuje szybko w ilości pojawiających się publikacji na stronie. Wierzę, że uda się zaangażować w tworzenie strony druhny i druhów z zespołów do spraw harcerstwa starszego.

Kategorie: Strona