1)      Po co?

? by wyrobić się w czasie            ? by wykorzystać siły/zasoby/ludzi        ?by zwiększyć współodpowiedzialność               ? by uniknąć wpadek (głupie działania)               ? by to było harcerstwo-pomoc w rozwoju/wartości/służba               ? by mieć następcę         ? by móc współpracować                            ? by mniej się męczyć   ? by uwzględnić potrzeby wszystkich     ? by móc się rozwijać    ?…………………….

2)      Z kim pisać?

Im większe grono tym większe poczucie współodpowiedzialności

3)      Kiedy pisać?

Zawsze kiedy nie mamy jeszcze planu.

Moment optymalny-tak by był skończony w październiku.

Stale aktualizować.

4)      Niezbędne minimum zawartości:

 • Nazwa jednostki i data powstania planu
 • Skład
 • Cele
 • Terminarz

5)      Optymalna zawartość:

 1. Nazwa jednostki i data powstania planu, okres, który obejmuje plan
 2. Charakterystyka:
 • stałe dane o Kręgu: data powstania, obrzędowość, zasięg, specyfika
 • skład: 1. twarde dane: imię, nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu, telefon, adres mailowy i pocztowy/ stały i czasowy, stopnie z datami zdobycia i otwarte, miejsce kształcenia/pracy, stan cywilny (ew. dzieci z wiekiem). 2. charakterystyka indywidualna: zainteresowanie i antypatie, umiejętności i braki, zalety i wady, stan zdrowia fizycznego/kondycja, stawiane sobie cele, plany, zaangażowania harcerskie tym w Kręgu, cele które my widzimy. 3. charakterystyka kadry: wraz z długością pełnienia funkcji, może być elementem charakterystyki indywidualnej. 4. wnioski z danych indywidualnych-cele kręgu, zestawienie istotnych cech.
 1. Cele:
 • Ogólny podstawowy
 • Cele szczegółowe, z pokazaniem priorytetów i wskaźników czy się realizują. Cele mogą się dzielić na podstawowe (wsparcie członków Kręgu, pomoc w rozwoju, służba, umocnienie w wartościach) i dodatkowe (umocnienie Kręgu by mógł działać).
 1. Metody:
 • Pomysły jak będziemy realizować poszczególne cele
 • Opis pracy ze stopniami
 • Opis pracy ze zobowiązaniami
 • Sposób realizacji służby
 • Praca sekcji
 • Współpraca z środowiskami z poza Kręgu
 1. Ramówka:
 • Terminy z zaznaczeniem priorytetowych
 • Podział na spotkania całego Kręgu i Sekcji
 • Wyszczególnienie spotkań Rady Kręgu
 • Warto zaznaczyć kto przygotowuje poszczególne spotkania
 1. Plany sekcji wraz ze składem.
 2. Uwagi o jego realizacji – wpisywane w trakcie pracy: terminy zrealizowane, obecność osób, zrealizowane cele, ważne wydarzenia.
 3. Podpis

6)      Komu pokazać plan?

 • Zatwierdza komendant/komendantka chorągwi z podstawowego terenu działania, komendantka jeśli prowadzi dziewczyna, komendant jeśli prowadzi chłopak
 • Wcześniej opiniuje pełnomocnik/pełnomocniczka ds. HS – ta sama zasada płci
 • Ponadto należy przekazać do informacji innych komendantów chorągwi na terenie, których działamy

7)      Czego nie pokazywać?

 • Danych, których nie chcieliby ujawnić członkowie Kręgu – zasadniczo identyfikowalnych danych personalnych.

8)      Co potem?

 • Korzystać z niego i notować w nim na bieżąco jak idzie
 • Wykorzystywać przy tworzeniu nowych planów
 • Wysiłek przy planowaniu czterokrotnie zmniejsza wysiłek przy realizacji, i zwielokrotnia efekty. Np. dochodzimy tam gdzie chcemy a nie gdzieś w bok  🙂

hm Maria Tkaczyk

0 Komentarzy

Dodaj komentarz