Utarło się myślenie, że harcerstwo to takie zajęcia pozalekcyjne dla dzieciaków i w pewnym wieku trzeba z tym skończyć, żeby się nie ośmieszać. Nic bardziej mylnego.

Ideą, która przyświecała jego twórcom na początku XX wieku było ukształtowanie człowieka zaradnego, dobrego obywatela, wyznającego chrześcijańskie wartości. Taka postawa nie jest czymś, co zdobywa się raz na zawsze, ale dąży się do tego przez całe życie i każdego dnia trzeba w tym dążeniu pokonywać samego siebie. Dlatego chyba każdy może się zgodzić z tym, że stawanie się co dzień lepszym jest dobrym celem zarówno dla 8 latka jak i 28 latka.

Kręgi Harcerstwa Starszego tworzą środowisko wszechstronnego rozwoju dla osób dorosłych. Skupiamy głównie harcerki i harcerzy w wieku akademickim i nieco starszym, ale jesteśmy otwarci na dorosłych w każdym wieku. Wiadomo, że każdy wiek ma swoją specyfikę, więc każda grupa wiekowa w harcerstwie działa trochę inaczej. Zuchy wychowuje się przez zabawę, harcerzy przez gry, a wędrowników staramy się zainspirować wyczynem. Z racji tego, że harcerze starsi są dorośli, to każdy z nas jest swoim własnym wychowawcom, który wyznacza cele i dobiera metody ich realizacji, a krąg jest czymś, co nam pomaga, ale nas nie wyręcza. Nasza praca opiera się na 4 filarach:

Wspólnota

– to środowisko, dzięki któremu wszystkie pozostałe filary mogą być realizowane. Jest odpowiedzią na potrzebę każdego dorosłego człowieka, by posiadać grono przyjaciół, o podobnych zasadach życia, w którym mógłby znaleźć oparcie, realizować osobisty rozwój, spędzać czas wolny, współtworzyć wspólnotę wiary, a nierzadko również podejmować działania na rzecz społeczności lokalnej czy osób potrzebujących. Podstawą tej wspólnoty jest zaufanie i harcerskie ideały. To miejsce doświadczenia braterstwa, spotkania z ludźmi o podobnych wartościach, którzy pomogą Ci w nich wytrwać. Jednocześnie to miejsce, gdzie różnorodność charakterów sprawia, że uczymy się uzupełniać siebie nawzajem, a różnice dyskutować kulturalnie i w atmosferze otwartości. Zaufanie buduje się przez wspólne działanie. Krąg harcerstwa starszego to grupa przyjaciół, która wierzy, że wspólnie może zrealizować najbardziej wymagające cele, ale dla której zwykłe spotkanie przy herbacie potrafi być pouczającym doświadczeniem. By być harcerką starszą/harcerzem starszym nie jest konieczne bycie w kręgu harcerstwa starszego, konieczne jest bycie w grupie osób dorosłych, która podejmuje tematy wartości, pracy nad sobą, służby, która razem coś przeżywa i działa.

Praca nad sobą

Robert Baden-Powell założyciel scoutingu mówił, że zadaniem scoutów jest zostawić świat choć trochę lepszym niż go zastali. Zmianę należy jednak zacząć od siebie samego. Harcerstwo zakłada nieustanną zmianę, stawanie się lepszym człowiekiem, obywatelem, chrześcijaninem. Zmiany nie pojawiają się same i wymagają wysiłku, czyli właśnie pracy nad sobą. Krąg HS jest grupą ludzi, która wzajemnie się w tej pracy wspiera. W harcerstwie starszym pracę nad sobą realizujemy poprzez zdobywanie stopni harcerskich, zdobywanie uprawnień państwowych i co specyficzne dla naszego pionu przez zobowiązania starszoharcerskie. Zobowiązanie starszoharcerskie to samodzielnie wybrane zadanie, które deklaruje się przy innych harcerzach starszych podczas warty strażniczej, czyli ogniska o wschodzie słońca. Czas na realizację zadania to 3 miesiące (od warty do warty), ale można je przedłużyć na kolejne 3 miesiące. W momencie przyjęcia zobowiązania i pracy nad nim, a nie jego zrealizowania, harcerka/harcerz starszy ma prawo do noszenia odznaki starszoharcerskiej. Praca w oparciu o zobowiązania jest kluczowym elementem pracy wychowawczej harcerstwa starszego.

Harc

W średniowieczu harcownikami nazywano rycerzy, którzy podejmowali się najcięższych zadań. Przed bitwą walczyli w pojedynkę z harcownikiem przeciwnika, na oczach swojej armii, by podnieść ją na duchu i zagrzać do walki. W dzisiejszych czasach nie walczymy z przeciwnikiem uzbrojonym w miecz, ale ze swoimi słabościami. Ich pokonywanie staje się przygodą. Chodzi o obcowanie z przyrodą, wyzwania, wędrówkę, ciekawość świata i ludzi. O to by nasze przeżycia harcerskie nie ograniczały się tylko do organizowania wypraw młodszym, ale do realizacji harcowania adekwatnego do marzeń i możliwości dorosłego człowieka. Niewygody i trudności, wynikające z przebywania na łonie natury, wybijają nas z codziennego, naturalnego poszukiwania komfortu. Sprawiają, że musimy uruchomić naszą siłę fizyczną, zdolności umysłu i ducha, które pozwolą nam je przezwyciężyć. Chodzi o codzienne harcowanie (pokonywanie niespodzianek i trudności życiowych), ale też wyprawy, które spełnią marzenia – są w jakimś stopniu wyczynem. Wspólnota rodzi się we wspólnym działaniu, a harcowanie jej sprzyja. Jest też szansą do nauki harcerstwa dla tych, którzy w dorosłym wieku zaczynają swoją przygodę harcerską.

Służba

Każda harcerka/harcerz starszy pełni służbę. Harcerstwo wychowuje do zauważania potrzeb bliźnich i aktywnego podejmowania działań, aby im zaradzić. Sytuacja decyduje o tym, czy służba jest pełniona na polu harcerskim czy pozaharcerskim, czy na obu na raz. Do bycia harcerką/harcerzem starszym nie są konieczne oba wymiary. Służba może mieć formę pełnienia funkcji w organizacji harcerskiej, w innej organizacji pozarządowej, czy wsparcia osób ze swojego najbliższego otoczenia bez sformalizowania tych działań. Ważne by uczyć się traktować również swoją naukę na studiach i pracę zawodową jako służenie ludziom swoimi talentami. Nie jest konieczne pełnienie służby wspólnie, całym kręgiem. Jeśli służba jest realizowana indywidualnie, ważne jest, by w grupie osób dorosłych dzielić się swoimi doświadczeniami, przeżyciami na tym polu. Wiedzieć nawzajem o swojej aktywności, wspierać się w niej. Jeśli ktoś jest sam w swoim działaniu dla innych, prędzej czy później wypali się. Dlatego kręgi harcerstwa starszego są również miejscem dla instruktorów, którzy zmęczeni dawaniem z siebie, potrzebują miejsca do „ładowania akumulatorów”.

Chcesz wiedzieć więcej?

Znajdź nas na Facebooku! Dołącz do najbliższych wydarzeń! Poczytaj więcej o naszej Idei! Lub po prostu się z nami skontaktuj 🙂

KONTAKT

phm. Sławomir Żołnierczyk HR
Kierownik Wydziału Harcerzy Starszych

s.zolnierczyk@zhr.pl
+48 889 778 920

phm. Katarzyna Filiks HR

katarzyna.filiks@zhr.pl

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?