Odbudowę Harcerstwa Starszego w ZHR należy łączyć z dwoma osobami; phm. Michałem Karnawalskim i hm. Marią Tkaczyk. Pierwszy z nich zainicjował tworzenie ruchu starszoharcerskiego i sam utworzył wiele kręgów, hm. Maria Tkaczyk przez wiele lat była zaangażowana w budowę HS w strukturach naszego Związku.

To dzięki nim zarówno Naczelnik Organizacji Harcerzy, jak i Naczelniczka Organizacji Harcerek powołali odpowiednio pełnomocnika i pełnomocniczkę do spraw harcerstwa starszego (funkcję tę objęli wspomniani phm. Michał Karnawalski i hm. Maria Tkaczyk). W 2008 r. powstał Wydział Harcerstwa Starszego w Głównej Kwaterze Harcerzy oraz zespół ds. harcerek starszych przy Głównej Kwaterze Harcerek. W ich skład weszło kilkanaście osób zaangażowanych w budowę Harcerstwa Starszego, byli to: Marcin Wujczyk, Piotr Białko, Michał Karnawalski, Jan Koprowski, Paweł Kowalski, Jarosław Łuczyński, Konrad Miętus, Maciej Olszewski, Adam Przymusiała, Katarzyna Ossowska.

I Eskapda HS

I Eskapda HS

Niezwykle istotnym elementem w budowie HS było uchwalenie w przez Naczelnictwo ZHR 30 października 2007 r. Regulaminu Kręgów Harcerstwa Starszego. Regulamin uregulował zasady powoływania i funkcjonowania kręgów. Regulamin podporządkował kręgi komendantom i komendantkom chorągwi wpisując kręgi w strukturę terytorialną ZHR.

Ważnym wydarzeniem w rozwoju ruchu było I Forum Harcerstwa Starszego zorganizowanego w Toruniu w 2006 r. Był to pierwszy w okresie działalności ZHR zjazd kręgów harcerstwa starszego, jak też harcerek i harcerzy starszych niefunkcjonujących w kręgach. Od tej pory Forum odbywa się niemal co roku i stanowi okazję do dyskusji i rozważań nad potrzebami osób w wieku starszoharcerskim. Kolejne Fora odbyły się w Lublinie (2007 r.), w Krakowie (2008 r.), w Warszawie (2009 r.), w Łodzi (2010), w Warszawie (2011 r.) i w Krakowie (2013 r.).

Kolejną znaczącą imprezą, która gromadzi członków kręgów harcerstwa starszego była Eskapada Harcerstwa Starszego. Pierwsza odbywała się w 2007 r., a jej celem był Turbacz. Również w trakcie kolejnych Eskapad celem były szczyty górskie (w 2008 r. Beskid Śląski, w 2009 r. Bieszczady, w 2010 r. Góry Świętokrzyskie, w 2011 r. Góry Stołowe, w 2012 r. Beskid Sądecki, w 2013 r. Góry Sowie, w 2014 r. Beskid Żywiecki).

IV Forum HS

IV Forum HS

Nie można również nie wspomnieć o uruchomieniu Kursu Prowadzących Kręgi Harcerstwa Starszego Spektrum. Dotychczas odbyły się trzy edycje Spektrum Czerwony w 2008 r., Spektrum Pomarańczowy (2009 r.) Spektrum Żółty (2010 r.) i Spektrum Zielony (2012 r.).

Obecnie ruch starszoharcerski animowany jest przez osoby działające w Wydziale Harcerzy Starszych OH-y i Wydziale Harcerek Starszych OH-ek.

phm. Marcin Wujczyk