Odznaka Harcerstwa Starszego jest dla harcerki starszej, harcerza starszego tym, czym dla zucha jest Znaczek Zucha, a dla wędrowniczki lub wędrownika Naramiennik Wędrowniczy. Od wyżej wymienionych odróżnia ją fakt, iż nie jest ona zdobywana raz na zawsze. Odznakę otrzymuje członek Kręgu Harcerstwa Starszego w momencie podjęcia zobowiązania i rozpoczęcia jego realizacji. Może ją otrzymać również harcerka pełnoletnia, harcerz pełnoletni, nienależący do Kręgu Harcerstwa Starszego – warunkiem jest jednak praca ze zobowiązaniami (pod kierunkiem osoby znającej metodykę pracy ze zobowiązaniami). Tylko osoba podejmująca zobowiązania ma prawo nosić Odznakę Harcerstwa Starszego. Jest ona noszona po lewej stronie bluzy mundurowej, pod Krzyżem Harcerskim (na środku fałdy lewej kieszeni lub na patce lewej kieszeni)

Odznaka HS

Odznaka HS

Symbolika
– Symbolika Odznaki Harcerstwa Starszego opiera się przede wszystkim na ideałach zawartych w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
– Na Odznace Harcerstwa Starszego znajdują się dłonie osłaniające ogień. Zostały one przedstawione z perspektywy osoby, która ten płomień niesie. Dłonie są symbolem aktywności i wiedzy, losu człowieka zamkniętego w ręce Boga i błogosławieństwa. Otwarte dłonie oznaczają również przyjacielską otwartość, szczerość, braterstwo, przyjaźń i pomoc.
– Ogień uchodzi za święty, oczyszczający, odnawiający; jego siłę niszczycielską często pojmowano jako drogę do nowych narodzin na wyższym stopniu. Daje on również światło. Ogień na Odznace przedstawia to, co dla nas najważniejsze – ideały, harcerski styl życia. Jest on niesiony i jednocześnie osłaniany przez dłonie:
– Niesiony, ponieważ człowiek dorosły, którym jest harcerka starsza lub harcerz starszy, jest świadomy wyznawanych wartości, nie wstydzi się ich i daje świadectwo swym życiem. Propaguje ideę harcerską, etykę i wartości chrześcijańskie w świecie.
– Osłaniany, ponieważ są to wartości, o które trzeba nieustannie dbać i walczyć.
– Płomienie to przede wszystkim, wartości wynikające z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Nawiązują również do symboliki ogniska wędrowniczego.
– Droga między płomieniami symbolizuje dążenie do doskonałości przez indywidualny rozwój oraz przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

phm. Katarzyna Luty