Sylwia Idzi

Harcersko:
Podharcmistrzyni z Bielska-Białej :), Zuchmistrzyni, swoją harcerską karierę rozpoczęła w 1998 roku jako drużynowa IX Beskidzkiej Gromady Zuchowej; w kolejnych latach kontynuowała służbę jako hufcowa Hufca Harcerek na Podbeskidziu i komendantka Górnośląskiej Szkoły Instruktorek. W 2013 – 2016 działała na rzecz Programu ZHR – Rodzinie realizując projekty dla rodzin harcerskich z całej Polski, m.in. Zlot Harcerskich Małżeństw z okazji 100 – lecia ślubu Andrzeja i Olgi Małkowskich w Zakopanem. Obecnie w rezerwie.

Zawodowo:
Menedżer z 11 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i projektami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla firm z branży IT, FMCG, sektora bankowego oraz dla organizacji pozarządowych. Realizowała projekty społeczne i szkoleniowe. Współtworzyła sprzedażowe kampanie marketingowe.

Kompetencje przywódcze, managerskie i trenerskie wykorzystuje w procesie wzmacniania innych w drodze do realizacji ich celów zawodowych i życiowych.

Od 2015 roku jako certyfikowany Trener Rozwoju Osobistego pracuje wspierając innych w  maksymalnym wykorzystaniu ich potencjału poprzez program Career Direct® – profesjonalnego testu profilującego osobowość, zainteresowania, talenty i wartości w celu wskazania optymalnej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej.

 

Wojciech Przybylski

Harcersko:
Podharcmistrz, Członek małopolskiej KI, Metodyk wędrowniczy, Drużynowy wędrowników (prze 3 lata) i harcerzy (przez 2 lata). Obecnie zajmuje się kształceniem kadry.

Zawodowo:
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od 2016 roku prezes zarządu tej spółki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.

 

Krzysztof Drynda

Harcersko:
Podharcmistrz, w czasie wieloletniej służby pełnił różne funkcje w Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej: Drużynowy, Hufcowy, Zastępca Komendanta Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej, pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. szkoleń, Członek Komisji Instruktorskiej.

Zawodowo:
Finansista, aktualnie wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wcześniej prowadził także własną działalność gospodarczą oraz piastował wysokie stanowisko w jednej z dużych polskich korporacji.

 

Jarosław Cichoń

Harcersko:
Harcmistrz, w latach 80-tych działał w „niepokornym harcerstwie”. Następnie w ZHP r.z. 1918. W ZHR zajmował się kształceniem instruktorów jako kierownik Wydziału w GKH, przewodniczył Komisji Harcmistrzowskiej, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy. Członek Kręgu Instruktorskiego Czarnego Dębu.

Zawodowo:
Absolwent Politechniki Śląskiej. Od ponad 20 lat prezes WSOP sp. z o.o. – firmy produkującej, sprzedającej i serwisującej wyposażenie techniczne dla stacji kontroli pojazdów, serwisów samochodowych i myjni. Firma może pochwalić się kilkoma patentami i wzorami użytkowymi, markami własnymi CERTUS, CLEANART, EFFICAR, a także wieloma medalami i wyróżnieniami przyznawanymi na targach zagranicznych i krajowych za design i nowoczesne rozwiązania urządzeń diagnostycznych. Współpracuje z uczelniami technicznymi, głównie Politechniką Śląską. Uczestniczy w kolegialnych ciałach doradczych na szczeblu Uczelni i Wydziału Transportu oraz współdziała w zakresie realizacji prac badawczych. Członek jednego z zespołów eksperckich EGEA (europejskiego stowarzyszenia producentów urządzeń dla serwisów samochodowych) z siedzibą w Brukseli, zajmującego się rozwojem techniki diagnozowania hamulców i zawieszeń pojazdów. Wiceprezes polskiej organizacji branżowej – Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej.

WSOP zatrudnia nieco ponad 50 osób, współpracuje również z uczelniami technicznymi, głównie Politechniką Śląską.

 

Krzysztof Nowacki

Harcersko:
Podharcmistrz, obecnie spełniony drużynowy. Złożył przyrzeczenie harcerskie po 40-tce, więc z racji tego doświadczenia zajmował się równie kursami Judymowymi.

Zawodowo:
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pełnienie najważniejszych funkcji w kilkunastu dużych spółkach. Obecnie Dyrektor Produkcji w Państwowej Fabryce Szlifierek -FAS Głowno Sp. z o.o.

 

Karol Leszczyński

Harcersko:
Harcmistrz Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Harcerz od 1992 r. w 2000 założył drużynę na Mazowszu, która działa do dzisiaj wydając kolejne pokolenia harcerzy. Komendant ogólnopolskich Rajdów Meksyk, zaangażowany w kształcenie i planowanie strategiczne na różnych szczeblach ZHRu.

Zawodowo:
Socjolog organizacji, badacz społeczny właściciel małej agencji badawczej. Wielokrotny panelista Forum Ekonomicznego w Krynicy i Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, gdzie dzieli się wiedza na temat rynku pracy młodych ludzi i wchodzenia na rynek pracy. Autor cyklicznych raportów „Start na Rynku Pracy”

 

Piotr Białko

Harcersko:
Podharcmistrz Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. W latach 70-tych w 15 Podgórskiej DH (harcerz, zastępowy, przyboczny, drużynowy). 2003-6 członek wspierający 3KDW im K. Pułaskiego. W latach 2008-14 członek Wydziału Harcerstwa Starszego Głównej Kwatery Harcerzy ZHR. Komendant I Eskapady Harcerstwa Starszego w Gorcach w 2007 r. Członek Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy od kilku kadencji.
Od 2006 r. prowadzi 3 Krakowski Krąg Harcerstwa Starszego „Wodogrzmoty” grupujący harcerzy-studentów i absolwentów. Wspiera w bieżącej pracy 3 Krakowską Gromadę Zuchów i szczep Zielona 3 poprzez organizację złazów, obozów wędrownych, akcji zarobkowych; współpracę z Kołem Przyjaciół Harcerstwa; w 2018 wybrany szczepowym Zielonej 3.

Zawodowo:
Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie,1984 r. W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studia w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Konserwator dzieł sztuki od 30 lat działający w Krakowie i województwie małopolskim jak też w różnych regionach Polski. W ramach prowadzonej firmy od 1993 roku realizował m.in prace: elewacje Ratuszy w Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu, elewacje i mury obronne Zamku w Przemyślu,  ratowanie po pożarze kościoła w Alwerni.

W Krakowie: komnaty I piętra i parteru Zamku na Wawelu, zespół obrazów w kościele św. Katarzyny, elewacje kościoła i plebanii św. Krzyża, wnętrza Teatru Starego, krużganki Klasztoru oo. Dominikanów i wiele innych.

Od 2000 r. jest wykładowcą Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, oraz w okresie działania Podyplomowego Studium Ochrony Historycznych Struktur Budowlanych Politechniki Łódzkiej.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od reaktywacji w 1989 r. W latach 1989 – 93 członek Zarządu Okręgu Krakowskiego ZPAP. Kilkakrotnie delegat na Walnych Zjazdach ZPAP. Członek Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Krakowskiego ZPAP, przez wiele lat i obecnie Przewodniczący Rady Sekcji Konserwacji.

Od 1993 członek Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP, obecnie Przewodniczący Prezydium tejże Rady.

W roku 2016 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wystawy i Konferencji z okazji Jubileuszu 25-lecia ORKDS ZPAP.

 

Jan Pastwa

Harcersko:
Harcmistrz Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. W latach 70-tych w 15 Podgórskiej DH (harcerz, zastępowy, przyboczny, drużynowy). 2003-6 członek wspierający 3KDW im K. Pułaskiego. W latach 2008-14 członek Wydziału Harcerstwa Starszego Głównej Kwatery Harcerzy ZHR. Komendant I Eskapady Harcerstwa Starszego w Gorcach w 2007 r. Członek Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy od kilku kadencji.
Od 2006 r. prowadzi 3 Krakowski Krąg Harcerstwa Starszego „Wodogrzmoty” grupujący harcerzy-studentów i absolwentów. Wspiera w bieżącej pracy 3 Krakowską Gromadę Zuchów i szczep Zielona 3 poprzez organizację złazów, obozów wędrownych, akcji zarobkowych; współpracę z Kołem Przyjaciół Harcerstwa; w 2018 wybrany szczepowym Zielonej 3.

Zawodowo:
Urzędnik państwowy, ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie (II promocja 1994). W l. 1994-96 dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 1997-2006 Szef Służby Cywilnej, 2007-12 ambasador RP w Pradze, 2012-16 dyrektor KSAP, od 2018 dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu.

 

Adam Przymusiała

Harcersko:
Przewodnik, Łódzka Chorągiew Harcerzy. Szef służby medialnej i fotograficznej na Lednicy 2000. Twórca Kręgu Harcerstwa Starszego „Matrix”, Członek Wydziału Harcerzy Starszych.

Zawodowo:
CEO @ BinarApps, Absolwent Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2010 współzałożył i zarządzał spółką BinarLab gdzie rozwinął serwis Academio.pl (aplikacja dla studentów i maturzystów notującą w szczycie 700k wyświetleń miesięcznie i działająca na wielu polskich uczelniach wyższych) oraz kilka innych projektów (od aplikacji do generowania konkursów na facebook’u po eyetracking).
Od 2013 roku ma doświadczenie w zakładaniu Start – upów ( PetPetum – dostawa jedzenia dla psów w abonamencie) oraz we współpracy z VC (GiftBox – wirtualne karty podarunkowe).
Od początku 2014 roku skupia się przede wszystkim na rozwoju Binar’ów i eksplorowaniu nowych dróg rozwoju dla nich (w głębi serca pozostając programistą).