… CZYLI NIE STRASZNE HARCERSTWO STARSZE

I. ZAKŁADANIE KRĘGU- miłe dobrego początki 🙂

 Zebranie się/ znalezienie grupy osób chcących założyć krąg

 Wykreowanie lidera (liderów- w przypadku kręgu koedukacyjnego dobrze by od początku był v-ce prowadzący); prowadzący

 Określenie celu istnienia kręgu (np. na uczelni- by stworzyć środowisko dla harcerzy-studentów którzy opuścili swoje macierzyste środowiska, w chorągwi/hufcu- rola „kadrotwórcza”, miejsce na oddech kadry, dbanie o indywidualny rozwój członków kręgu )

 Określenie środowiska funkcjonowania kręgu (uczelnia, hufiec, lokalne środowisko harcerskie itd.) i jego specyfiki (krąg ogólnopolski, specjalizacyjny itp.)

 Określenie struktury kręgu (czy od początku są sekcje, czy chcemy by wyodrębniły się one później)

 Stworzenie regulaminu wewnętrznego kręgu

 Stworzenie planu pracy kręgu

 Przekazanie planu i regulaminu odpowiedniej Komendantce/ Komendantowi Chorągwi do zatwierdzenia oraz Pełnomocniczce/ Pełnomocnikowi do zaopiniowania

 Złożenie wniosku o rejestrację kręgu

II. DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDROCZNA- Jak to zrobić by wilk był cały i owca syta?

Jak powszechnie wiadomo dokumentem ważnym, określającym działania jakie będzie podejmował w danym roku Krąg jest plan pracy 🙂

Zanim zabierzemy się za spisanie planów realnych i naszych pobożnych życzeń co do działalności Kręgu przeprowadźmy analizę potrzeb (są zawsze duże) i możliwości (one też).

Dobrze by uczestniczyli w tym wszyscy członkowie Kręgu, wszak jest on wspólnotą:)

Co plan powinien zawierać?

 Charakterystykę, a w niej: historię kręgu (od powstania do chwili, w której piszemy plan), charakterystyka środowiska w którym funkcjonuje Krąg, charakterystykę członków i sympatyków (ważne jest określenie czy w stosunku do zeszłego roku zmienił się skład i oczekiwania zarówno jednych jak i drugich; istotne jest także jaki jest stopień zaangażowania członków w innych jednostkach ZHR, czy są instruktorami czy nie, czy są zaangażowani w innych środowiskach niż to, w którym działa Krąg, podobnie sympatycy), skład i krótka charakterystyka kadry Kręgu

 Kontakty (wszelkie maile, strony www i inne namiary pod którymi można znaleźć informacje i kontakt)

 Założenia i cele

 Opis obrzędowości

 Formy pracy ( ważne by pamiętać o wartach strażniczych i podejmowaniu zobowiązań)

 Kalendarium

W trakcie pracy śródrocznej ważne jest by pamiętać o kontakcie z Chorągwią/ Chorągwiami na terenie których działa Krąg, oraz o współpracy z najbliższym dla Kręgu środowiskiem (uczelnia, duszpasterstwo, środowisko ZHR, krąg ZHP i inne w zależności od sytuacji „geopolitycznej” Kręgu).

III. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU WYKREOWANIA NASTĘPCY- proces długi, żmudny i, co tu ukrywać, trudny…

… dlatego warto o tym myśleć już od samego początku funkcjonowania Kręgu.

Jeśli od początku istnienia Kręgu prowadzący ma zastępcę w osobie v-ce, najczęściej w naturalny sposób przejmuje ona/ on Krąg. Zdarza się jednak, że nie zawsze v-ce może przejąć prowadzenie Kręgu.

Dobrą praktyką jest dzielenie zadań nie tylko między prowadzącym a v-ce, lecz także między pozostałych członków Kręgu. Pozwala to na poznanie możliwości poszczególnych osób i, docelowo, wyłonienie drugiego v-ce prowadzącego. Prowadzący i dwóch v-ce stwarza sytuację komfortową, jeśli chodzi o „zabezpieczenie” przyszłości Kręgu. (Osoby v-ce prowadzących nie muszą być wyłonione w jednym czasie)

Obecność w Kręgu dwóch v-ce nie jest obowiązkowa, jednak gdy w wyniku różnych sytuacji życiowych, osoba przygotowywana do przejęcia Kręgu nie może się podjąć jego prowadzenia, mamy kogoś „w zapasie”. Nie musimy wtedy stawiać kogoś innego pod ścianą i urządzać „łapanki” w Kręgu.

Z doświadczeń osoby, która Krąg prowadziła i przekazała:


 Sprawa oczywista, a jednak warta podkreślenia: należy KONIECZNIE porozmawiać z osobą, którą chcemy poprosić o pełnienie funkcji v-ce prowadzącego. Nie zakładajmy, ze daliśmy to wyraźnie do zrozumienia i jest to logiczne, bo najczęściej nie jest. Trzeba określić rolę v-ce w kręgu, zadania, które będzie wykonywać. Przy przekazywaniu Kręgu również przeprowadźmy rozmowę, dajmy szansę osobie przejmującej podjąć decyzję, nawet jeśli znamy odpowiedź (oczywiście twierdzącą:)).

 Ważne, by wspólnie z osobą, która ma przejąć Krąg określić moment jego przekazania. Jeśli ulega on przesunięciom, powinien być za każdym razem konsultowany z osobą przejmującą Krąg.

 Koncepcja funkcjonowania Kręgu powinna być omówiona z członkami, by nie czuli, że jest im ona narzucona- to pozwala na zrozumienie i realizację planów długofalowych. Po przekazaniu Kręgu ułatwia to też płynne przejęcie obowiązków przez osobę prowadzącą.

 Wszelkie decyzje ważne dla Kręgu powinny być podejmowane w porozumieniu z v-ce, który ma przejąć Krąg.

 Przekazanie Kręgu bywa trudne, gdy osoba prowadząca ma osobowość silniejszą niż osoba, która ma Krąg przejąć. W wypadku gdy były prowadzący pozostaje w Kręgu ważne jest, by potrafił „wyjść” ze swej poprzedniej roli, odsunąć się na bok.

 Prowadzący „z łapanki” lub zmuszony do przejęcia Kręgu nie będzie dobrym prowadzącym. Kolejna oczywista oczywistość warta zapisania :).

 W sytuacji, gdy osoba przygotowywana do przejęcia Kręgu nie może podjąć funkcji, nie ma nikogo innego, a obecny prowadzący nie może dłużej pełnić funkcji-nie kombinujmy sami, porozmawiajmy z członkami Kręgu na spotkaniu. Jeśli wszystkim zależy- rozwiązanie się znajdzie.

Anka-Skakanka ©

0 Komentarzy

Dodaj komentarz