https://www.facebook.com/events/1928876837424796/


Przyjaciele!
Rozpoczynamy zgłoszenia na kurs spadochronowy „Semper in Vento”, który jest częścią programu Wydziału Harcerek Starszych i Wydziału Harcerzy Starszych „Semper Ad Adventura” skierowanego do Harcerek Starszych, Harcerzy Starszych, Wędrowniczek i Wędrowników należących do ZHR.
Informacje szczegółowe:
Termin: 22-24.06.2018
Miejsce: Pobiednik Wielki, k. Krakowa
Koszt: 600 zł
Zgłoszenia: wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i wpłata zaliczki (info poniżej) do dnia 31.05.2018
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które spełniają równocześnie wszystkie wymagania:
1. wiek 17+;
2. pełnienie funkcji lub aktywny udział w działaniach jednostki ZHR oraz aktualnie opłacone składki członkowskie/instruktorskie;
3. realizowanie próby próby na stopień adekwatny do wieku;
4. dobra kondycja i stan zdrowia (min. waga 50 kg);
5. terminowe zgłoszenie i wpłata zaliczki oraz II raty;
6. akceptacja regulaminu (dostępny na stronie www.kregi.zhr.pl oraz www.facebook.com/SemperAdAdventura
Jeśli nie spełniasz któregoś z wymagań z punktów 1-3, a czujesz, że powinieneś wziąć udział w kursie, skontaktuj się z nami na maila semper@zhr.pl, będziemy indywidualnie rozpatrywać takie przypadki.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać ze sobą oryginał potwierdzonej notarialnie zgody rodziców na udział w kursie i oddanie skoków. Jest to wymóg konieczny do odbycia szkolenia.
Informujemy, że w razie niesprzyjającej pogody, skoki mogą zostać przełożone na inny termin. Szkolenie odbędzie się w podanym terminie bez względu na pogodę.


WPŁATY
W podanej kwocie 600 zł zawiera się:
– kurs spadochronowy
– egzamin po kursie
– 1 skok ze spadochronem
– wyżywienie (kolacja w piątek- śniadanie w niedzielę)
– ubezpieczenie NNW
Zaliczka (bezzwrotna, w razie rezygnacji): 300 zł, wpłacone do dnia 31.05.2018
II rata: 300 zł, wpłacone do dnia 15.06.2018
Istnieje możliwość wykupienia drugiego i trzeciego skoku ze spadochronem w dodatkowej kwocie 200 zł za każdy. Wtedy II ratę należy powiększyć o odpowiednią kwotę.


Przelewy:
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
UL. LITEWSKA 11/13 00-589 WARSZAWA
numer konta: 17 1090 1043 0000 0001 2952 2899
tytuł: Nazwisko Imię Składka Programowa Kurs Spadochronowy
Kurs rozpocznie się w piątek ok godz. 14.00, zakończy w niedzielę popołudniu.
Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie dojazd i powrót oraz namiot turystyczny, w którym będą spać.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na maila semper@zhr.pl z tytułem „Semper in Vento”.
Czuwajmy!
phm. Paulina Łabuzek HR
Roman Czoch HO
Regulamin-Kurs-Spadochronowy