Prelegenci

Sylwia Idzi

Harcersko:
Podharcmistrzyni z Bielska-Białej :), Zuchmistrzyni, swoją harcerską karierę rozpoczęła w 1998 roku jako drużynowa IX Beskidzkiej Gromady Zuchowej; w kolejnych latach kontynuowała służbę jako hufcowa Hufca Harcerek na Podbeskidziu i komendantka Górnośląskiej Szkoły Instruktorek. W 2013 – 2016 działała na rzecz Programu ZHR – Rodzinie realizując projekty dla rodzin harcerskich z całej Polski, m.in. Zlot Harcerskich Małżeństw z okazji 100 – lecia ślubu Andrzeja i Olgi Małkowskich w Zakopanem. Obecnie w rezerwie.

Zawodowo:
Menedżer z 11 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i projektami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla firm z branży IT, FMCG, sektora bankowego oraz dla organizacji pozarządowych. Realizowała projekty społeczne i szkoleniowe. Współtworzyła sprzedażowe kampanie marketingowe.

Kompetencje przywódcze, managerskie i trenerskie wykorzystuje w procesie wzmacniania innych w drodze do realizacji ich celów zawodowych i życiowych.

Od 2015 roku jako certyfikowany Trener Rozwoju Osobistego pracuje wspierając innych w  maksymalnym wykorzystaniu ich potencjału poprzez program Career Direct® – profesjonalnego testu profilującego osobowość, zainteresowania, talenty i wartości w celu wskazania optymalnej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej.

Wojciech Przybylski

Harcersko:
Podharcmistrz, Członek małopolskiej KI, Metodyk wędrowniczy, Drużynowy wędrowników (prze 3 lata) i harcerzy (przez 2 lata). Obecnie zajmuje się kształceniem kadry.

Zawodowo:
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od 2016 roku prezes zarządu tej spółki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.

Krzysztof Drynda

Harcersko:

Podharcmistrz, w czasie wieloletniej służby pełnił różne funkcje w Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej: Drużynowy, Hufcowy, Zastępca Komendanta Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej, pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. szkoleń, Członek Komisji Instruktorskiej.

Zawodowo:
Finansista, aktualnie wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wcześniej prowadził także własną działalność gospodarczą oraz piastował wysokie stanowisko w jednej z dużych polskich korporacji.

Jarosław Cichoń

Harcersko:
Harcmistrz, w latach 80-tych działał w „niepokornym harcerstwie”. Następnie w ZHP r.z. 1918. W ZHR zajmował się kształceniem instruktorów jako kierownik Wydziału w GKH, przewodniczył Komisji Harcmistrzowskiej, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy. Członek Kręgu Instruktorskiego Czarnego Dębu.

Zawodowo:
Absolwent Politechniki Śląskiej. Od ponad 20 lat prezes WSOP sp. z o.o. – firmy produkującej, sprzedającej i serwisującej wyposażenie techniczne dla stacji kontroli pojazdów, serwisów samochodowych i myjni. Firma może pochwalić się kilkoma patentami i wzorami użytkowymi, markami własnymi CERTUS, CLEANART, EFFICAR, a także wieloma medalami i wyróżnieniami przyznawanymi na targach zagranicznych i krajowych za design i nowoczesne rozwiązania urządzeń diagnostycznych. Współpracuje z uczelniami technicznymi, głównie Politechniką Śląską. Uczestniczy w kolegialnych ciałach doradczych na szczeblu Uczelni i Wydziału Transportu oraz współdziała w zakresie realizacji prac badawczych. Członek jednego z zespołów eksperckich EGEA (europejskiego stowarzyszenia producentów urządzeń dla serwisów samochodowych) z siedzibą w Brukseli, zajmującego się rozwojem techniki diagnozowania hamulców i zawieszeń pojazdów. Wiceprezes polskiej organizacji branżowej – Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej.

WSOP zatrudnia nieco ponad 50 osób, współpracuje również z uczelniami technicznymi, głównie Politechniką Śląską.

Krzysztof Nowacki

Harcersko:
Podharcmistrz, obecnie spełniony drużynowy. Złożył przyrzeczenie harcerskie po 40-tce, więc z racji tego doświadczenia zajmował się równie kursami Judymowymi.

Zawodowo:
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pełnienie najważniejszych funkcji w kilkunastu dużych spółkach. Obecnie Dyrektor Produkcji w Państwowej Fabryce Szlifierek -FAS Głowno Sp. z o.o.

Karol Leszczyński

Harcersko:
Harcmistrz Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Harcerz od 1992 r. w 2000 założył drużynę na Mazowszu, która działa do dzisiaj wydając kolejne pokolenia harcerzy. Komendant ogólnopolskich Rajdów Meksyk, zaangażowany w kształcenie i planowanie strategiczne na różnych szczeblach ZHRu.

Zawodowo:
Socjolog organizacji, badacz społeczny właściciel małej agencji badawczej. Wielokrotny panelista Forum Ekonomicznego w Krynicy i Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, gdzie dzieli się wiedza na temat rynku pracy młodych ludzi i wchodzenia na rynek pracy. Autor cyklicznych raportów „Start na Rynku Pracy”

Piotr Białko

Harcersko:
Podharcmistrz Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. W latach 70-tych w 15 Podgórskiej DH (harcerz, zastępowy, przyboczny, drużynowy). 2003-6 członek wspierający 3KDW im K. Pułaskiego. W latach 2008-14 członek Wydziału Harcerstwa Starszego Głównej Kwatery Harcerzy ZHR. Komendant I Eskapady Harcerstwa Starszego w Gorcach w 2007 r. Członek Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy od kilku kadencji.
Od 2006 r. prowadzi 3 Krakowski Krąg Harcerstwa Starszego „Wodogrzmoty” grupujący harcerzy-studentów i absolwentów. Wspiera w bieżącej pracy 3 Krakowską Gromadę Zuchów i szczep Zielona 3 poprzez organizację złazów, obozów wędrownych, akcji zarobkowych; współpracę z Kołem Przyjaciół Harcerstwa; w 2018 wybrany szczepowym Zielonej 3.

Zawodowo:
Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie,1984 r. W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studia w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Konserwator dzieł sztuki od 30 lat działający w Krakowie i województwie małopolskim jak też w różnych regionach Polski. W ramach prowadzonej firmy od 1993 roku realizował m.in prace: elewacje Ratuszy w Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu, elewacje i mury obronne Zamku w Przemyślu,  ratowanie po pożarze kościoła w Alwerni.

W Krakowie: komnaty I piętra i parteru Zamku na Wawelu, zespół obrazów w kościele św. Katarzyny, elewacje kościoła i plebanii św. Krzyża, wnętrza Teatru Starego, krużganki Klasztoru oo. Dominikanów i wiele innych.

Od 2000 r. jest wykładowcą Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, oraz w okresie działania Podyplomowego Studium Ochrony Historycznych Struktur Budowlanych Politechniki Łódzkiej.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od reaktywacji w 1989 r. W latach 1989 – 93 członek Zarządu Okręgu Krakowskiego ZPAP. Kilkakrotnie delegat na Walnych Zjazdach ZPAP. Członek Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Krakowskiego ZPAP, przez wiele lat i obecnie Przewodniczący Rady Sekcji Konserwacji.

Od 1993 członek Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP, obecnie Przewodniczący Prezydium tejże Rady.

W roku 2016 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wystawy i Konferencji z okazji Jubileuszu 25-lecia ORKDS ZPAP.

Jan Pastwa

Harcersko:
Harcmistrz Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Wychowanek i drużynowy (w latach 1980–1986) Gdyńskiej Czarnej Czwórki im. Bolesława Chrobrego. Członek założyciel trójmiejskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w l. 1980-82. Jeden z 51 instruktorów, którzy 12 lutego 1989 roku w Warszawie zadeklarowali utworzenie i przystąpienie do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obecnie członek Rady Naczelnej, członek Areopagu (komendy) Harcerskiej Akademii Żywiołów (gałęzi wędrowniczej) Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, oraz członek Kapituły HR II Gdyńskiego Hufca Harcerzy „Zbroja” im. rtm. Witolda Pileckiego.

Zawodowo:
Urzędnik państwowy, ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie (II promocja 1994). W l. 1994-96 dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 1997-2006 Szef Służby Cywilnej, 2007-12 ambasador RP w Pradze, 2012-16 dyrektor KSAP, od 2018 dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu.

Adam Przymusiała

Harcersko:
Przewodnik, Łódzka Chorągiew Harcerzy. Szef służby medialnej i fotograficznej na Lednicy 2000. Twórca Kręgu Harcerstwa Starszego „Matrix”, Członek Wydziału Harcerzy Starszych.

Zawodowo:
CEO @ BinarApps, Absolwent Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2010 współzałożył i zarządzał spółką BinarLab gdzie rozwinął serwis Academio.pl (aplikacja dla studentów i maturzystów notującą w szczycie 700k wyświetleń miesięcznie i działająca na wielu polskich uczelniach wyższych) oraz kilka innych projektów (od aplikacji do generowania konkursów na facebook’u po eyetracking).
Od 2013 roku ma doświadczenie w zakładaniu Start – upów ( PetPetum – dostawa jedzenia dla psów w abonamencie) oraz we współpracy z VC (GiftBox – wirtualne karty podarunkowe).
Od początku 2014 roku skupia się przede wszystkim na rozwoju Binar’ów i eksplorowaniu nowych dróg rozwoju dla nich (w głębi serca pozostając programistą).